ENPING JES AUDIO CO.,LTD.

PT

所属分类:

功放

关键词:

PT
  • PT 系列(1).png
  • PT系列 back(1).png

产品详情

型号Model PT40 PT50 PT65 PT75 PT85
8Ω Stereo power 400W 500W 650W 750W 850W
4Ω Stereo power 600W 800W 950W 1450W 1600W
8Ω  Bridge 1200W 1800W 2600W 3400W 3200W
增益Voltage Gain 61dB 68dB 86.5dB 86.5dB 86.5dB
灵敏度Input Sensitivity 0.775V/rms
信噪比S/N Ratio 105dB
谐波失真THD <0.01%
频率响应  Frequency Response 20Hz-20kHz(-30dB@135kHz)
阻尼系数Damping Factor 550  400 700 700 700
前面板控制Controls Front panel POWER switch (push on/push off)
后面板控制Controls Rear panel MODE switch(STEREO/BRIDGE/PARALLEL)
电压Power Requirements    110V/220V(can offer different voltage according to customer's requirement)
尺寸Dimensions(W x H x D) 133 x 483 x 400mm 

 


上一个

下一个

上一个

下一个

在线留言

您也可以喜欢